Highlighted

Author Rade Radovanović
Title Laughter under the gallows. About the war in Kosovo - everything you didn't want to know
Language Croatian
Year published si2022108
ISBN 978-953-8284-07-6
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
105,00 kn (s PDVom)
 13,94 €
Pages 354
# Description


Popust: 9,00 € + poštarina—do 30. rujna

Knjiga pred vama spada u opći okvir kojim se tematizira raspad Druge Jugoslavije. Premda o tom raspadu ima već dobar broj knjiga, ova je po mnogočemu posebna. Tema je “srpsko-svetski rat” 1999. u kojemu Srbija, nakon desetljeća balkanskog ratovanja po kadaveru ex-Jugoslavije, konačno izaziva i prisiljava SAD i NATO na vojnu intervenciju. Ta se vojna intervencija zapravo odvija kao lasersko-kirurško istresanje vojnog arsenala nad Srbijom. Istovremeno, dok još traje bombardiranje infrastrukture brojnih srpskih gradova, Miloševićev režim pokušava dovršiti svoje “konačno rešenje” nad kosovskim Albancima, tj. etničko čišćenje Kosova. Taj je rat dosad netematiziran, jer naknadni govor o njemu zaobilaze mnogi koji bi o tome mogli i trebali nešto suvislo reći. Sve je počelo na Kosovu 1981, a sve se i završava ratom na Kosovu i NATO-egzekucijom nad Srbijom 1999. Umjesto politološkog ili sociološkog diskursa, autor nam pruža puno izazovnije štivo: novinarsko–istraživački i dramaturški uvezan tekst koji raskriva i osobne, i grupne, i društvene drame razaranja i samorazaranja ljudskosti politikom koja kreira zločinačke ratne pohode. Takva politika i završava ratom kojim je zločinački režim konačno vojno pacificiran. No, činjenica da je jedan diktatorski režim silom oružja zaustavljen ne znači i poraz njegove politike koja i dalje sanja osvajanja i nove ratove.
Rade Radovanović novinar je i dramski pisac. Autor je mnogih radijskih i televizijskih emisija. Radio je na Radio Beogradu, Radio Slobodnoj Evropi, TV 5, TV Avali itd. Bio je dopisnik i kolumnist WDR Köln, DW, NRTV Studio 99, Al Jazeera i drugih. Jedan je od osnivača i urednika dnevnog lista DANAS. Autor je drama Original falsifikata, Leptirov san, Kosovski tribali, Mit o pobedi i scenarija za film Original falsifikata. Protiv totalitarizma osnivao je sindikate, udruženja, NGO, stranke, pokretao štrajkove i demonstracije.


Language CroatianAuthor Kemal Pervanić
Title The Killing Days. My Journey Through The Bosnian War
Language Croatian
Year published 24-3 111
ISBN 978-953-8284-08-3
Format 140 x 204 mm
Price 21,00 € (S PDV-om)
Pages 240
# Description

Kemal Pervanić (1968, Kevljani, BiH) preživio je ozloglašeni koncentracijski logor Omarska koji su u prvim danima rata u Bosni i Hercegovini uspostavile vlasti bosanskih Srba. Logor je nominalno bio ‘istražni centar’, a otkriven je 1992. godine što je dovelo do međunarodne političke konsternacije i osude.
Autor je svjedočanstva o strahotama logoraša u logorima na širem području Prijedora objavljenih u knjizi The Killing Days: My Journey Through the Bosnian War. Autor je filma Pretty Village, priče o oprostu, pomirenju i dometima ljudskosti.
* * *
Sasvim jednostavno, i uz sporadično čudan humor, Kemal opisuje užase dvaju logora u kojima je bio zatočen, kao i dvojbe s kojima se suočavao. Mnogi od njegovih mučitelja bivši su mu školski drugovi koji su ispunjeni iracionalnim strahovima i mržnjom.
Bruce Clark, The Economist
* * *
KNJIGA godine: dopustite mi da se klonim reklamnih slogana te da vam preporučim izvanrednu knjigu The Killing days autora Kemala Pervanića. Autor prepričava svoja logoraška iskustva iz Omarske 1992. g, iz jednog od nezamislivih logora smrti. Knjiga odmjerenog tona, promišljena, ali jednostavno činjenična i dirljiva.
Noel Malcolm, The Sunday Telegraph


Author Božo Kovačević
Title Reflection of Politics
Language Croatian
Year published 0ž2021.107
ISBN 978-953-8284-05-2
Format 140x220 mm
Price 1€=7,5345 kn)
147,00 kn (s PDV-om)
19,51 €
Pages 241
# Description


Desničarski populizam, tvrdeći da se obračunava s komunizmom, zapravo teži potiranju izvornih liberalnih uvjerenja o načelnoj moralnoj ravnopravnosti svih ljudi neovisno o porijeklu i, u europskoj varijanti, odbacivanju tekovina Francuske revolucije. Ideologijom opravdanu i javno deklariranu diskriminaciju temeljem klasnog porijekla, kakvu su provodili komunistički sustavi, desni bi populisti zamijenili klasifikacijom temeljem etnosa, rase i vjere. Kao što klasna diskriminacija u komunističkim državama nije isključivala diskriminaciju temeljem etnosa, rase i vjere, tako ni razvrstavanje temeljem etnosa, rase i vjere, za što se zauzimaju desni populisti, ne isključuje diskriminaciju temeljem klase, odnosno imovinskog statusa.
Božo Kovačević (1955) diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suosnivač je časopisa Gordogan. Radio je kao urednik u izdavačkom poduzeću Globus. Na Sveučilištu u Zagrebu predavao je sociologiju kulture i medija. Osim mnoštva publicističkih članaka u brojnim tiskanim medijima i na portalima objavio je niz članaka u znanstvenim časopisima. Godine 1989. bio je jedan od suosnivača HSLS-a, prve demokratske stranke u Hrvatskoj. Od 1992. do 2000. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja bio je u vladi Ivice Račana od 2000. do 2003. godine. Veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji bio je od 2003. do 2008. godine. Od 2010. do 2019. predavao je međunarodne odnose na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Prve dvije knjige, Slučaj zagrebačkih revizionista i Psihoanaliza i ljevica, objavio je 1989. godine. Svijet poslije Hladnog rata (2015) njegova je treća knjiga.


Author Božo Kovačević
Title Izvanredno stanje
Language Croatian
Year published st2023.110
ISBN 78-953-8284-04-5
Format 140 x 210 mm
Price 1€=7,5345 kn
150,70 kn (s PDVom)
 21,00 €
Pages 170
# Description

Izvanredno stanje o kojem se govori u ovoj knjizi ne odnosi se ni na jednu državu posebno premda je iz dana u dan sve više država u kojima je stanje izvanredno loše. Već neko vrijeme traje urušavanje međunarodnog poretka pa svjedočimo izvanredno lošem stanju međunarodnih odnosa. Malo je toga, nažalost, na osnovi čega bismo se mogli nadati da će uskoro doći do poboljšanja. Katkad se čini da ga uopće neće biti. Ova knjiga bavi se aktualnim aspektima izvanrednih stanja u svijetu. Ispituje moguće posljedice pandemije covida 19 uspoređujući ih s posljedicama kuge za Bizant u 6. stoljeću i posljedicama kuge u 14. stoljeću za propast feudalizma i nastanak kapitalizma u Europi. Jedna od tema je i aktualna kriza kapitalizma koju Trilateralna komisija nastoji prevladati zauzimanjem za socijaldemokratski model upravljanja ekonomijom nasuprot dosadašnjem neoliberalnom. Dio repertoara aktualnih kriza je i stanje u Ukrajini izazvano ruskom invazijom na tu zemlju. Kako se dio opravdanja za tu agresiju svodi na evociranje panslavističkih koncepcija, prikazane su zamisli i zablude prvog zagovornika panslavističkih koncepcija Jurja Križanića. Na kraju knjige nalazi se kratak osvrt na prilike u Izraelu u povodu sedamdeset pete godišnjice osnutka te države.

Božo Kovačević (1955) istaknuti je vanjskopolitički komentator i analitičar međunarodnih odnosa. Jedan je od osnivača HSLS-a, stranke čiji je zastupnik u Hrvatskom saboru bio od 1992. do 1999. godine. Bio je ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja u vladi Ivice Račana od 2000. do 2003. godine. Idućih pet godina, od 2003. do 2008., bio je veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji. Na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld predavao je teorije međunarodnih odnosa. Jedan je od osnivača Foruma za vanjsku politiku. Ovo je njegova peta knjiga.


Author Gert Ledig
Title Odmazda
Language Croatian
Year published 2004. 54.
ISBN 953-6463-56-3
Format 125 x 200
Price 1€=7,5345 kn
113,40 kn (s PDVom)
 15,05 €
Pages 188Author Igor Primoratz (ed.)
Title Politics and Morality
Language Croatian
Year published 2011. 81.
ISBN 978-953-6463-48-0
Format 135 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
147,00 kn (s PDVom)
 19,51 €
Pages 275 + XIIAuthor G. A. Cohen
Title Why not Socialism?
Language Croatian
Year published 2011. 78.
ISBN 978-953-6463-67-1
Format 135 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
84,00 kn (s PDVom)
 11,25 €
Pages 102
# Description

Gerald A. Cohen (1941–2009) poznati je kanadsko-britanski filozof politike. Radio je kao profesor na Sveučilišnom koledžu u Londonu i na Oxfordu. Misaoni put započinje djelujući u sklopu škole tzv. analitičkog marksizma. U toj se fazi svog rada posvećuje pojašnjavanju, razradi i obrani ključnih Marxovih teza – po­put onih o logici povijesnog razvoja, eksploataciji, neslobodi radnika u kapitalizmu i sl. Kasnije napušta ove teme i uključuje se u normativne rasprave, većinom vezane uz problem distributivne pravednosti. Tu se najprije ističe kao najuspješniji kritičar Nozickova libertarijanizma, a zatim i Dworkinova te Rawlsova liberalnoga egalitarizma. Glavna su mu djela: Karl Marx’s Theory of History: A Defense (1978), History, Labour, and Freedom (1988), Self-Ownership, Freedom, and Equality (1995), If You’re an Egalitarian, How Come You’re So Rich? (2000), Rescuing Justice and Equality (2008), Why Not Socialism? (2009), On the Currency of Egalitarian Justice and Other Essays in Political Philosophy (2011).

U ovoj nas knjižici Cohen najprije pokušava uvjeriti da je socijalizam najprivlačniji model organiziranja ljudi u okviru neke male zajednice, a zatim istražuje poželjnost i održivost proširivanja tog modela na društvo u cjelini.

U dodatku ovome Cohenovu najpopularnijem tekstu Neven Petrović pod naslovom Cohenove metamorfoze egalitarizma daje opširan prikaz njegova filozofskoga rada.


Author René Descartes
Title Principles of Philosophy. Principia philosophiae
Language Croatian
Year published st.2014. 88.
ISBN 978-953-6463-92-3
Format 135 x 205 mm
Price 1€=7,5345 kn
80,00 kn (s PDVom)
 10,62 €
Pages 117
# Description

Descratesovo djelo Načela filozofije objavljeno je 1644. na latinskon jeziku, tri godine nakon objavljivanja Meditacija. Francuski je prijevod tiskan 1647. Prvi dio, koji je ovdje preveden, u velikoj mjeri ponavlja sa­dr­žaj Meditacija. Način izlaganja razlikuje se po to­me što je Descartesova metoda u Meditacijama ana­litička, a u Načelima sintetička. Prvi dio bavi se teo­rij­skom filozofijom, preostala tri dijela pokrivaju teme iz tradicionalne prirodne filozofije (philosophia na­turalis), a danas pripadaju znanosti fizike. Drugi dio (De principiis rerum materalium [O načelima vidljivih stva­ri]) posvećen je osnovnim pitanjima fizike, treći dio (De mundo adspectabili [O vidljivome svijetu]) bavi se vidljivim svijetom, a četvrti (De Terra [O Zemlji]) pla­netom Zemljom kao cjelinom.
_________________________________________
Priredio i uvodnu studiju napisao: Josip Talanga


Author René Descartes
Title Rasprava o metodi / Discours de la méthode
Language Croatian
Year published st. 2014. 89
ISBN 978-953-6463-91-6
Format 135 x 205 mm
Price 1€=7,5345 kn
80,00 kn (s PDVom)
 10,62 €
Pages 133
# Description

Descartes je objavio svoje prvo djelo po naslovom Eseji (1637). Prvi dio toga djela je Rasprava o metodi, drugi dio se bavi optikom, treći je o meteorima, a četvrti obuhvaća geometriju. U nas je uobičajeno da se naslov prvoga dijela prevodi Rasprava o metodi. To možda nije sasvim ispravno odnosno može biti krivo shvaćeno. Sam je Descartes o naslovu djela pisao prijatelju Mersenneu u ožujku 1637: “Ali ne mogu sasvim razumjeti što prigovarate glede naslova jer ja ne stavljam Rasprava o metodi (Traité de la méthode) nego Diskurs [Razgovor] o metodi (Discours de la méthode]. Hoću pokazati kako je ne želim podučavati, nego samo o njoj govoriti (seulement d’en parler). Naime, kao što se može vidjeti iz onoga što o njoj govorim, više se sastoji u praksi nego u teoriji, pa sam rasprave koje slijede nazvao Pokušaji te metode (Essais de cette méthode)”. Tako autorizirani latinski prijevod naslova glasi Dissertatio de methodo, a ne Tractatus de methodo. Zašto razgovor a ne rasprava o metodi? Raspravom bi se izložili elementi nove metode. No Descartes hoće samo razgovarati o jednoj već etabliranoj metodi i njezinoj primjeni, a to je metoda matematike. Budući da kod nas već postoji tradicija da se Descartesov Discours de la méthode prevodi kao Rasprava o metodi te je tako prepoznatljiv, to je jedan od dva razloga što sam ostavio tradicionalni naslov. Drugi je razlog što u hrvatskom nemamo izraz koji bi pokrio onovremeno, suženo značenje francuske riječi discours. Naš izraz ‘razgovor’ ili posuđenica ‘diskurs’ više bi zbunili nego pomogli da se primjereno prevede Descartesova intencija prilikom odabira toga termina. Naš izraz ‘rasprava’ pokriva više značenja, primjerice stoji za discours, dissertatio, traité, tractatus, ali je ipak možda primjereniji od ‘razgovora’ ili ‘diskursa’.
__________________________
Priredio: Josip Talanga


Author René Descartes
Title Meditacije o prvoj filozofiji. Meditationes de prima philosophia
Language Croatian
Year published tr. 2015. 90
ISBN 978-953-6463-93-0
Format 135 X 204 mm
Price 1€=7,53450kn
147,00 kn (s PDVom)
 19,51 €
Pages 267
# Description

Zašto poznata Descartesova rečenica treba glasiti na hrvatskom Ja mislim, dakle jesam, a ne Mislim, dakle jesam, i zašto je to ipak zaključak? Prvi put se pojavljuje u Raspravi o metodi 1637. u francuskom obliku Je pense, donc je suis. Latinski prijevod Rasprave Descartes je sam redigirao i tiskan je 1644. Francuska rečenica prevedena je na latinski Ego cogito, ergo sum. Budući da je u latinskome upotreba osobnih zamjenica vrlo slična hrvatskoj, Descartes je očito iskoristio tu mogućnost u latinskome da istakne vršitelja radnje, pa bismo mi točno tako trebali učiniti u hrvatskom prijevodu, dakle treba Ja mislim, dakle jesam. Potvrdu za takav prijevod nalazimo u Načelima filozofije, koja su tiskana iste godine dva mjeseca kasnije, gdje nalazimo rečenicu Ego cogito, ergo sum. Zašto Descartes u latinskom tekstu naglašava osobnu zamjenicu i da li je zbog upotrebe riječce ergo riječ o zaključku ili nije? Uistinu se radi o zaključku, ali ne o silogističkom (diskurzivnom), nego neposrednom (intuitivnom). Descartes naglašava ego cogito, jer ego je res koja misli (res je skolastički izraz koji označuje supstanciju). Budući da se ta radnja mišljenja (cogitatio) ne može odvojiti od mene kao stvari (tj. supstancije), to je ujedno glavni atribut supstancije, pa ego kao nositelj toga glavnoga svojstva odnosno kao vršitelj radnje mišljenja mora biti supstancija koja ima esse in se (bitak u sebi) te kao takva egzistira.
________________________________
Prijevod i komentar: Josip Talanga


Author Harold S. Kushner
Title When Bad Things Happen to Good People
Language Croatian
Year published tr. 2017.99
ISBN 978-953-6463-96-1
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
110,25 kn (s PDVom)
 14,63 €
Pages 137
# Description


Popust: 10,00 € + poštarina—do 31. kolovoza

“Ljudi koji su pročitali ovu knjigu neprestano me pitaju vjerujem li u čuda. Naravno da vjerujem. No, katka­da se moramo potruditi da čudo nađemo jer se ne pojavlju­je uvijek u očekivanom obliku. Kada roditelji teško bolesnog djeteta skupa s ujacima, stričevima, tetkama, bakama, djedovima i svim članovima svoje crkve ili sinagoge mole za čudesno ozdravljenje, a dijete ipak umre, treba li zaključiti da se čudo nije dogodilo? Jesu li naše molitve izigrane? Ili se, možda, čudo ipak dogodilo? Čudesnog ozdravljenja nije bilo – neke su bolesti neizlječive. No, možda je čudo da se brak roditelja održao unatoč napetosti koji izaziva smrt djeteta. Možda je čudo da je zajednica zadržala vjeru nakon što je spoznala da na ovom svijetu nevina djeca obolijevaju i umiru. Kada vidimo slabe kako su ojačali, plahe kako su ohrabreni i sebične kako postaju velikodušni, znamo da smo svjedoci čudima u nastajanju. Vidio sam takva čuda kako se događaju (neka su se dogodila i meni). Vjerujem da smo ih svi vidjeli.” (iz Predgovora)

________________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Author Irun R. Cohen
Title Rain and Resurrection: How the Talmud and Science Read the World
Language Croatian
Year published lis.2017.100
ISBN 978-953-6463-99-2
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,5345 kn
168,00 kn (s PDVom)
 22,30 €
Pages 189
# Description

“Ovo nije rasprava o filozofiji ili metodologiji niti znanosti niti Talmuda. Knjiga ne istražuje povijest zamisli u tim poljima niti ih poređuje intelektualnom strogošću ili temeljitošću. Nisam se potrudio da pregledam profesionalnu literaturu o tome. U tekstu navodim samo nekoliko radova koji su utjecali na moje razmišljanje i koje možete pročitati da dobijete bolji uvid. Ovdje nema znanstvenosti, knjiga je samo izraz mojih dojmova o oba područja. Ona se može vidjeti kao niz eseja. Dio niza tumači izvatke iz Talmuda tako da, prema mojem viđenju, istakne vrijednosti bitne za zapadnu znanost. Među te sam eseje uvrstio tumačenje židovskog blagdanskog kalendara. Drugi dio tumači ulogu tumačenja u znanstvenoj metodi. Obje skupine eseja slobodno udružuju talmudske i postmoderne zamisli. Možda sam time od nepodudarnih dijelova stvorio himeru, ali čudovište uobrazilje je bezopasno. Knjigu je zaista bilo zadovoljstvo pisati pa se nadam da će je biti zadovoljstvo čitati. Započnimo s ideologijom znanosti.” (iz autorova uvoda)

_______________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Author Matthias Henze
Title Isusova čitanka
Izvanbiblijski spisi pomažu razumjeti Isusa
Language Croatian
Year published sv. 2018.102
ISBN 978-953-6463-58-9
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,5345 kn
168,00 kn (s PDVom)
 22,30 €
Pages 204
# Description

Za razliku od biblijskih spisa, izvanbiblijske knjige nisu uvijek lako razumljive. Međutim, uz dovoljno objašnjenja ti dugo zaboravljeni spisi oživljuju. Ono što je u početku čudno, strano ili nezgrapno, postaje dojmljivo, bogato i važno. Proučavajući ih razaznajemo mogućnosti ranog židovstva. Hrabrost kojom su židovski mislioci kasnog drugohramskog doba razmatrali nova religijska poimanja, promišljali nove misli i pisali nove spise izuzetna je. Pretvorba Isusa i njegovih sljedbenika u pokret koji će nekoliko stoljeća kasnije postati kršćanstvom bi bio nezamisliv bez židovskih pisaca kasnog drugohramskog doba.

MATTHIAS HENZE je profesor Hebrejske biblije i ranog židovstva posebno istak­nut imenovanjem kao “Isla Carroll and Perry E. Turner Professor of Hebrew Bible and Early Judaism” te utemeljitelj i ravnatelj Programa židovskih istraživanja Sveučilišta Rice u Houstonu, Teksas. Napisao je i uredio više knjiga o biblijskom tumačenju u Kumranu, ranom židovstvu i o ranim židovskim spisima.

_______________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Author Immanuel Kant
Title Utemeljenje metafizike ćudoređa—Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
Language Croatian
Year published ož. 2016. 92
ISBN 978-953-6463-86-2
Price 1€=7,5345 kn
136,50kn (s PDVom)
18,20 €
Pages 290Author Immanuel Kant
Title Prolegomena za svaku buduću metafiziku—Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik...
Language Croatian
Year published sv2019.104
ISBN ISBN 978-953-8284-00-7
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
136,50kn (s PDVom)
18,20 €
Pages 343
# Description


S Kantom dobivamo prvi odgovor na pitanje o uvjetima i mo­gućnostima iskustva: neke naše predstave, naime one prostora i vremena, preduvjet su da bismo uopće imali iskustvo. One potječu od nas samih, a ne od vanjskih predmeta. Budući da je tako, možemo ih spoznati razmišljanjem, nezavisno od iskustva, a priori. Takve uvjete koji su u nama i možemo ih spoznati nezavisno od iskustva on zove transcendentalnim uvjetima. Nešto je transcendentalno, to znači da se to odnosi na općenite, neiskustvene uvjete naše spoznaje, npr. čisti prostor i čisto vrijeme jesu transcendentalni uvjeti spoznaje predmeta. Transcendentalno je suprotno transcendentnom, jer je unutarnje spoznajnom subjektu. Kant zastupa stajalište nešto bliže skeptiku nego realistu. Uzročnost je nužan način na koji mi vidimo i opisujemo događaje. Možemo takav stav nazvati antirealizmom. On se prirodno nadovezuje na Kantov stav o prostoru i vremenu.
Kant zatim čini korak dalje, na područje pojmova. On tvrdi da pomoću takvih pojmova kao što su pojam predmeta, broj, uzrok, posljedica, mi organiziramo naše iskustvo. To znači da su i ti pojmovi nezavisni od iskustva. Njihovo je posjedovanje “uvjet mogućnosti” našeg iskustva. Kant smatra da je time otkrio da naše predstave i pravila našeg mišljenja organiziraju naše iskustvo. Predmeti iskustva slijede ta pravila: ne upravlja se naše mišljenje prema predmetima, nego predmeti prema zakonima našeg mišljenja. Tom svome otkriću on pridaje veliki značaj. Uspoređuje ga s Kopernikovim otkrićem da se ne vrti Sunce oko Zemlje već obratno. Po tome se ta njegova ideja naziva “kopernikanskim obratom”.

______________________________________________
Priredio Josip Talanga


Author Igor Primorac
Title Ethics at Work: Essays in Applied Ethics
Language Croatian
Year published 2006. 60.
ISBN 953-6463-80-6
Format 135x204 mm, 193 pp., pb
Price 1 €=7,53450 kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72 €
# Description

Although applied ethics came to be recognized as a philosophical discipline in its own right in the 1970s, Croatian philosophers have not shown much interest in its problems. The present book is the first substantial contribution to applied ethics by a Croatian philosopher and in the Croatian language. The essays comprising Part One address some moral questions posed by political violence, war, and terrorism. Those making up Part Two investigate the moral pros and cons of patriotism as a stance different from, albeit related to, that of nationalism. Part Three consists of essays on some topical questions in sexual ethics, such as sexual perversion, prostitution, and the discrimination of homosexuals.


# Reviews

http://www.hrcak.srce.hr/file/19074

Author Tony Coady & Michael O’Keefe (Eds.)
Title Terrorism and Justice: Moral Argument in a Threatened World
Language Croatian
Year published 2004. 48.
ISBN 953-6463-42-3
Format 135x204 mm, 203 pp., pb
Price 1 €=7,53450 kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72 €
# Description

Terrorism is both palpable and illusive. We are confronted by it, haunted by it, and confused about it. In some form or another it is as old as the sense of civilization that it threatens, but its manifestations can be as novel as the latest fashion in weaponry. In the wake of 11 September 2001 the technologically advanced Western states are sensitive to it as never before, but other parts of the world are wearily familiar with its ravages. Sri Lankans, Irish, English, South Africans, Palestinians, Israelis, Indonesians, have all lived with its constant strain. All of which makes it important to take a hard look at the moral and conceptual issues surrounding terrorism.
The essays in this book were written under the auspices of the Centre for Applied Philosophy and Public Ethics, University of Melbourne. Their authors are prominent Australian philosophers, political theorists, and legal scholars. The book was first published in English by Melbourne University Press, and has been translated into Croatian by Neven Petrović.


# Reviews

http://www.kruzak.hr/old_www/NL_Terorizam i pravednost.htm
http://www.zarez.hr/146/kritika3.htm

Author James F. Masterson
Title The Search for the Real Self: Unmasking the Personality Disorders of Our Age
Language Croatian
Year published ož 2016. 93.
ISBN 978-953-6463-90-9
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,53450kn
136,50kn (s PDVom)
18,20 €
Pages 246Author Joe Wysong Edward Rosenfeld
Title Usmena povijest gestalt terapije.
razgovori s Laurom Perls, Isadoreom Fromom, Ervingom i Miriam
Language Croatian
Year published ož2019.103
ISBN 978-953-6463-59-6
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,53450kn
136,50kn (s PDVom)
18,20 €
Pages 166
# DescriptionLaura Perls Psihologinja, gestalt terapeutkinja i supruga Fritza Perlsa. Vodila Gestalt Institut New York. Dok je Fritz razvijao svoj “kalifornijski stil” gestalt terapije, Laura je nastavila s tradicionalnijom praksom gestalt terapije s Istočne obale.
Isadore From Jedan od ključnih teoretičara gestalt terapije. Njegov akcent bio je na fenomenologiji. Vodio je edukacijske grupe iz gestalt terapije. Bio je terapeutom mnogim generaci­jama gestalt terapeuta. Neko je vrijeme radio i u Europi.
Erving Polster Stekao doktorat u području kliničke psihologije. Vodio Gestalt institut u Clevelandu. Zajedno sa suprugom Miriam zatim je osnovao i vodio Gestalt edukacijski centar u San Diegu. Autor više knjiga iz gestalt psihoterapije.
Miriam Polster Svjetski poznata gestalt terapeutkinja. Autorica više tekstova o gestalt terapiji. Knjigu Integrirana gestalt terapija (Gestalt therapy integrated) napisala u koautorstvu sa suprugom Ervingom. Bila suvoditeljicom Gestalt edukacijskog centra u San Diegu.
Elliott S. Shapiro Edukator i doktor znanosti iz područja kliničke psihologije. Šezdesetih godina borio se protiv siromaštva i protiv birokratske letargije u obrazovnom sustavu. Bio veteran rasne integracije i decentralizacije sustava javnih škola u New Yorku te ravnatelj Javne škole 119 u Harlemu. Bio članom Gestalt instituta u New Yorku gdje je radio kao gestalt terapeut i edukator. Predavao psihologiju i edukacijske znanosti na Sveučilištu Columbia u New Yorku te na Sveučilištu California u Berkeleyju.
Iva Žegura Klinička psihologinja s edukacijom iz gestalt terapije. Zaposlena pri Klinici za psihijatriju Vrapče.


Author Ernest Nagel, James R. Newman
Title Gödelov dokaz
Language Croatian
Year published 200129
ISBN 953-96477-8-9
Format 135 x 204
Price 1€=7,5345 kn
84,00 kn (s PDVom)
 11,15 €
Pages 117
# Description

“U jednom njemačkom znanstvenom časopisu pojavio se 1931. razmjerno kratak članak odbojna naslova ‘Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I’ (‘O formalno neodlučivim stavcima Principia Mathematica i srodnih sustava I’). Njegov je autor bio Kurt Gödel, tada mladi dvadesetpetogodišnji matematičar na Sveučilištu u Beču, a od 1938. stalni član Instituta za napredni studij na Princetonu. Taj članak predstavlja prekretnicu u povijesti logike i matematike. Kada je Sveučilište Harvard dodijelilo 1952. Gödelu počasni doktorat, u javnoj se pohvali taj rad opisuje kao jedan od najznačajnijih koraka u logici u moderno doba. […]
Cilj je ove rasprave da bit Gödelovih pronalazaka i opći karakter njegova dokaza učini pristupačnim nestručnjaku.”
(Iz Uvoda)
Drugi dio ove knjige donosi prijevod spomenutog Gödelova članka.


Author Igor Primorac (ed.)
Title Patriotism
Language Croatian
Year published 2004. 45.
ISBN 953-6463-35-0
Format 135x204 mm, 191 pp., pb
Price 1€=7,5345 kn
147,00 kn (s PDVom)
 19,51 €
# Description

The book includes eight essays on patriotism selected from recent writings by philosophers and political theorists. Patriotism is a traditional theme in literature. Its presence in individual and social psychology and its influence on individual and group behaviour have been explored in social science and historical writing. Philosophers view patriotism primarily as an important instance of particular attachment, such as that to family, friends, homeland, or nation. The moral status of particular attachments and loyalties is a contested issue. If impartiality is a central trait of the moral point of view; if justice, in particular, enjoins us to be impartial; if common human solidarity is a moral value – may we, then, give greater weight to the interests of those who are, in some sense, “our own”, than to the interests of other humans? Clearly, we may do so in some cases, but does that apply in the case of our country and compatriots too?
Another important issue, debated mostly by political theorists, is whether patriotism is a necessary precondition of a stable and well-ordered polity. If so, will some version of a “thin”, purely political patriotism suffice, or is there a need for a richer type of love of and loyalty to country that includes some “prepolitical” (ethnic and cultural) components? The book explores all these and other topical issues to do with patriotism as a subject distinct from – albeit related to – that of nationalism.


Author Nenad Miščević
Title Nationalism
Language Croatian
Year published 2006. 58.
ISBN 953-6463-46-6
Price 1€=7,5345 kn
199,50 kn (s PDVom)
 26,48 €# Reviews

http://www.hrcak.srce.hr/file/19070

Author John Dewey
Title Liberalizam i društvena akcija
Language Croatian
Year published 2004. 47.
ISBN 953-6463-43-1
Format 135 x 204
Price 1€=7,5345 kn
84,00 kn (s PDVom)
 11,15 €
Pages 97
# Description

“G. 1935. J. Dewey je mjerodavnije od svih dotadašnjih kritičara upozorio ne samo na glavninu promašaja ranog liberalizma nego i na puno kasnije nastale nedostatke liberalizma […] Svojim traženjem odgovora na pitanja što je zapravo liberalizam Dewey je odgovorio nama i upitima našeg vremena.” (Iz Pogovora Hede Festini)
“Postojeći korozivni ‘materijalizam’ našeg doba ne proizlazi samo iz znanosti. On proistječe iz zamisli, koju klasa na vlasti neumorno njeguje, da se stvaralačke sposobnosti pojedinaca mogu potaknuti i razviti samo u borbi za materijalne posjede i materijalnu zaradu. Trebali bismo ili odustati od našeg proklamiranog vjerovanja u nadmoć idealnih i duhovnih vrijednosti te svoja vjerovanja prilagoditi prevladavajućoj materijalnoj orijentaciji ili bismo pomoću organiziranog pothvata trebali uspostaviti socijaliziranu ekonomiju materijalne sigurnosti i obilja koja će osloboditi ljudsku energiju za stremljenje višim vrijednostima. […] Liberalizam može biti vjeran svojim idealima samo ako zauzme smjer koji vodi njihovu postignuću. Zamisao da organizirana društvena kontrola ekonomskih snaga leži izvan povijesnog puta liberalizma pokazuje da liberalizam još uvijek koče ostaci njegove ranije laissez faire faze, s njezinim suprotstavljanjem društva i pojedinca. Ono što danas prigušuje liberalni zanos i paralizira njegove napore jest zamisao da sloboda i razvoj individualnosti kao ciljevi isključuju upotrebu organiziranog društvenog napora kao sredstva. Raniji je liberalizam pojedinačno i natjecateljsko ekonomsko djelovanje pojedinaca smatrao sredstvom za ostvarenje cilja društvenog blagostanja. Moramo obrnuti perspektivu i uvidjeti da je socijalizirana ekonomija sredstvo za ostvarenje cilja slobodnog individualnog razvoja.” (John Dewey)


# Reviews

http://www.zarez.hr/142/kritika3.htm

Author Werner Heisenberg
Title Fizika i filozofija
Language Croatian
Year published 1997. 7.
ISBN 953-96477-3-8
Price 1€=7,5345 kn
100,80 kn (s PDVom)
 13,38 €
Pages 178
# Description

“Među osnivačima moderne fizike dominiraju četiri ličnosti: A. Einstein, N. Bohr, E. Schrödinger i W. Heisenberg. Između njih se vodila živa filozofska rasprava koja je još i danas aktualna i zanimljiva, a čiji je sadržaj i danas predmet znanstvenih diskusija. Postavljala su se pitanja o znanstvenom postupku i znanstvenoj spoznaji, o valjanosti i ulozi klasičnih pojmova, o tome kako okarakterizirati novinu situacije u kojoj su se fizičari našli, o širim konsekvencama novih postignuća, o interpretacijama razvijenog matematičkog formalizma i novih eksperimenata itd. Iako je, kao što rekoh, rasprava nastavljena i nakon njihove smrti, od trajne vrijednosti ostaju njihova izvorna svjedočanstva. Teško da je itko poslije njih tako intenzivno osjećao svu novost nove fizike i svu dramatičnost zadaće pred kojom se ona našla.
U knjizi su sakupljena Heisenbergova razmišljanja iz rane i najuzbudljivije faze. U središtu zanimanja je interpretacija matematičkog formalizma nove teorije i posebno njegovih vlastitih relacija neodređenosti. Heisenberg je, poput Einsteina i Bohra, posjedovao solidno obrazovanje u filozofiji i trajan interes za neka filozofska pitanja, što se nažalost sve više gubi u narednim generacijama. Upravo zbog toga nužno je uvijek se vraćati radovima osnivača.”
(Srđan Lelas)


Author Werner Heisenberg
Title Promjene u osnovama prirodne znanosti
Language Croatian
Year published 1998. 15.
ISBN 953-6463-16-4
Price 1€=7,53450kn
122,00 kn (s PDVom)
 17,00 €Author Oliver Sacks
Title Čovjek koji je ženu zamijenio šeširom
Language Croatian
Year published 1998. 13.
ISBN 953-6463-03-2
Price 1€=7,53450kn
128,10 kn (s PDVom)
 17,00  €# Reviews

http://www.matica.hr/vijenac/vij210.nsf/AllWebDocs/PeroKvrgicSTILSKEVJEZBE