Author Maja Hudoletnjak Grgić
Title Knowledge & Change: Parmenides’ Two Doctrines
Language Croatian
Translation 5.
Year published 1996. 5.
ISBN 953-96477-9-7
Format 130 x 195
Price 1€=7,5345 kn
100,80 kn (s PDVom)
 13,38 €
Pages 153
# Description

“Ova je knjiga posvećena jednom od najkraćih tekstova u duhovnoj povijesti Zapada, sačuvanim fragmentima Parmenidova spjeva u heksametrima, temeljnom ishodištu europskoga mišljenja i zapadne filozofije. O tom je ‘predsokratovskom’ tekstu napisano veoma mnogo rasprava i monografija, jer nitko nakon Parmenida nije ga uspio misaono mimoići a da se s njime ne raspravi, štoviše, svatko tko je sam pokušao istinski misliti morao se prema njemu jasno i decidirano odrediti.
Istraživanje poduzeto u ovoj knjizi prvi je monografski pristup ovoj temi u nas, i s obzirom također na filološku potkrepu filozofske interpretacije toga fundamentalnog teksta, tvori vrijedan prilog suvremenoj filozofskoj diskusiji.” (Danilo Pejović)


Comments [0]
You need to login to be able to comment.