Highlighted

Author John Dewey
Title Liberalizam i društvena akcija
Language Croatian
Year published 2004. 47.
ISBN 953-6463-43-1
Format 135 x 204
Price 1€=7,5345 kn
84,00 kn (s PDVom)
 11,15 €
Pages 97
# Description

“G. 1935. J. Dewey je mjerodavnije od svih dotadašnjih kritičara upozorio ne samo na glavninu promašaja ranog liberalizma nego i na puno kasnije nastale nedostatke liberalizma […] Svojim traženjem odgovora na pitanja što je zapravo liberalizam Dewey je odgovorio nama i upitima našeg vremena.” (Iz Pogovora Hede Festini)
“Postojeći korozivni ‘materijalizam’ našeg doba ne proizlazi samo iz znanosti. On proistječe iz zamisli, koju klasa na vlasti neumorno njeguje, da se stvaralačke sposobnosti pojedinaca mogu potaknuti i razviti samo u borbi za materijalne posjede i materijalnu zaradu. Trebali bismo ili odustati od našeg proklamiranog vjerovanja u nadmoć idealnih i duhovnih vrijednosti te svoja vjerovanja prilagoditi prevladavajućoj materijalnoj orijentaciji ili bismo pomoću organiziranog pothvata trebali uspostaviti socijaliziranu ekonomiju materijalne sigurnosti i obilja koja će osloboditi ljudsku energiju za stremljenje višim vrijednostima. […] Liberalizam može biti vjeran svojim idealima samo ako zauzme smjer koji vodi njihovu postignuću. Zamisao da organizirana društvena kontrola ekonomskih snaga leži izvan povijesnog puta liberalizma pokazuje da liberalizam još uvijek koče ostaci njegove ranije laissez faire faze, s njezinim suprotstavljanjem društva i pojedinca. Ono što danas prigušuje liberalni zanos i paralizira njegove napore jest zamisao da sloboda i razvoj individualnosti kao ciljevi isključuju upotrebu organiziranog društvenog napora kao sredstva. Raniji je liberalizam pojedinačno i natjecateljsko ekonomsko djelovanje pojedinaca smatrao sredstvom za ostvarenje cilja društvenog blagostanja. Moramo obrnuti perspektivu i uvidjeti da je socijalizirana ekonomija sredstvo za ostvarenje cilja slobodnog individualnog razvoja.” (John Dewey)


# Reviews

http://www.zarez.hr/142/kritika3.htm

Author Pavel Gregorić
Title Epictetus: Handbook
Language Croatian
Year published 2006. 61.
ISBN 953-6463-77-6
Format 135 x 204
Price 1€=7,5345 kn
69,30 kn (s PDVom)
 9,20 €
Pages 103+8
# Description

Epiktet (oko 55-135. n. e.), oslobođeni rob u domu Neronova i Dioklecijanova tajnika, uz rimskog cara Marka Aurelija najpoznatiji predstavnik kasne stoičke filozofije. Po uzoru na Sokrata i svog učitelja Muzonija Rufa, Epiktet nije pisao, no njegova predavanja bilježili su njegovi učenici. Sačuvani zapisi Epiktetovih predavanja, poznati pod naslovom Razgovori (Diatribai), imaju oblik poučnih razgovora u kojima Epiktet obrazlaže stoički nauk i primjenjuje ga na svakodnevne životne situacije.
Iz sačuvanih i izgubljenih zapisa Epiktetovih predavanja, njegov učenik Flavije Arijan izlučio je, dotjerao i poredao niz odlomaka u zasebno djelo koje je naslovio Epiktetov priručnik (Epiktetou encheiridion). U tom djelu na jednom su mjestu prikupljene one Epiktetove misli koje mogu poslužiti kao stoički vodič za sretan život. Priručnik je kroz povijest stekao status jednog od najpopularnijih i najprevođenijih djela antičke filozofije i kulture uopće.


Author Ernest Nagel, James R. Newman
Title Gödelov dokaz
Language Croatian
Year published 200129
ISBN 953-96477-8-9
Format 135 x 204
Price 1€=7,5345 kn
84,00 kn (s PDVom)
 11,15 €
Pages 117
# Description

“U jednom njemačkom znanstvenom časopisu pojavio se 1931. razmjerno kratak članak odbojna naslova ‘Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I’ (‘O formalno neodlučivim stavcima Principia Mathematica i srodnih sustava I’). Njegov je autor bio Kurt Gödel, tada mladi dvadesetpetogodišnji matematičar na Sveučilištu u Beču, a od 1938. stalni član Instituta za napredni studij na Princetonu. Taj članak predstavlja prekretnicu u povijesti logike i matematike. Kada je Sveučilište Harvard dodijelilo 1952. Gödelu počasni doktorat, u javnoj se pohvali taj rad opisuje kao jedan od najznačajnijih koraka u logici u moderno doba. […]
Cilj je ove rasprave da bit Gödelovih pronalazaka i opći karakter njegova dokaza učini pristupačnim nestručnjaku.”
(Iz Uvoda)
Drugi dio ove knjige donosi prijevod spomenutog Gödelova članka.


Author Werner Heisenberg
Title Fizika i filozofija
Language Croatian
Year published 1997. 7.
ISBN 953-96477-3-8
Price 1€=7,5345 kn
100,80 kn (s PDVom)
 13,38 €
Pages 178
# Description

“Među osnivačima moderne fizike dominiraju četiri ličnosti: A. Einstein, N. Bohr, E. Schrödinger i W. Heisenberg. Između njih se vodila živa filozofska rasprava koja je još i danas aktualna i zanimljiva, a čiji je sadržaj i danas predmet znanstvenih diskusija. Postavljala su se pitanja o znanstvenom postupku i znanstvenoj spoznaji, o valjanosti i ulozi klasičnih pojmova, o tome kako okarakterizirati novinu situacije u kojoj su se fizičari našli, o širim konsekvencama novih postignuća, o interpretacijama razvijenog matematičkog formalizma i novih eksperimenata itd. Iako je, kao što rekoh, rasprava nastavljena i nakon njihove smrti, od trajne vrijednosti ostaju njihova izvorna svjedočanstva. Teško da je itko poslije njih tako intenzivno osjećao svu novost nove fizike i svu dramatičnost zadaće pred kojom se ona našla.
U knjizi su sakupljena Heisenbergova razmišljanja iz rane i najuzbudljivije faze. U središtu zanimanja je interpretacija matematičkog formalizma nove teorije i posebno njegovih vlastitih relacija neodređenosti. Heisenberg je, poput Einsteina i Bohra, posjedovao solidno obrazovanje u filozofiji i trajan interes za neka filozofska pitanja, što se nažalost sve više gubi u narednim generacijama. Upravo zbog toga nužno je uvijek se vraćati radovima osnivača.”
(Srđan Lelas)


Author Werner Heisenberg
Title Promjene u osnovama prirodne znanosti
Language Croatian
Year published 1998. 15.
ISBN 953-6463-16-4
Price 1€=7,53450kn
122,00 kn (s PDVom)
 17,00 €Author Oliver Sacks
Title Čovjek koji je ženu zamijenio šeširom
Language Croatian
Year published 1998. 13.
ISBN 953-6463-03-2
Price 1€=7,53450kn
128,10 kn (s PDVom)
 17,00  €# Reviews

http://www.matica.hr/vijenac/vij210.nsf/AllWebDocs/PeroKvrgicSTILSKEVJEZBE

Author Joško Žanić
Language Croatian
Year published 2011. 77.
ISBN 978-953-6463-64-0
Format 135 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
115,50 kn (s PDVom)
 15,33 €
Pages 245+XLanguage Croatian
Year published 2011.
ISBN 978-953-6463-65-7
Format 135 X 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
115,50 kn (s PDVom)
 15,33 €
Pages 130 + X
# Description

Willard Van Orman Quine (1908–2000), dugogodišnji profesor na Sveučilištu Harvard (1936–1978), jedan je od najutjecajnijih filozofa 20. stoljeća. Autor je brojnih radova, prvenstveno iz područja logike, filozofije jezika, filozofije znanosti i epistemologije, uključujući i knjige A System of Logistic (1934), Mathematical Logic (1940), Methods of Logic (1950), From a Logical Point of View (1953), Word and Object (1960; Riječ i predmet, prev. V. Božičević, KruZak, 1999), Set Theory and Its Logic (1963), The Ways of Paradox (1966), The Philosophy of Logic (1970), Roots of Reference (1974), Theories and Things (1981), Quiddities (1987), Pursuit of Truth (1990), From Stimulus to Science (1995).
U ovoj knjizi (prvi put objavljenoj 1969) Quine ras­pravlja o nekim od središnjih tema svoje filozofije: naturalističkom pristupu jeziku i epistemologiji, neodređenosti prijevoda, problemu postojanja i kvantifikacije, prirodnim vrstama te propozicijskim stavovima.


Author René Descartes
Title Principles of Philosophy. Principia philosophiae
Language Croatian
Year published st.2014. 88.
ISBN 978-953-6463-92-3
Format 135 x 205 mm
Price 80,00 kn
Pages 117
# Description

Descratesovo djelo Načela filozofije objavljeno je 1644. na latinskon jeziku, tri godine nakon objavljivanja Meditacija. Francuski je prijevod tiskan 1647. Prvi dio, koji je ovdje preveden, u velikoj mjeri ponavlja sa­dr­žaj Meditacija. Način izlaganja razlikuje se po to­me što je Descartesova metoda u Meditacijama ana­litička, a u Načelima sintetička. Prvi dio bavi se teo­rij­skom filozofijom, preostala tri dijela pokrivaju teme iz tradicionalne prirodne filozofije (philosophia na­turalis), a danas pripadaju znanosti fizike. Drugi dio (De principiis rerum materalium [O načelima vidljivih stva­ri]) posvećen je osnovnim pitanjima fizike, treći dio (De mundo adspectabili [O vidljivome svijetu]) bavi se vidljivim svijetom, a četvrti (De Terra [O Zemlji]) pla­netom Zemljom kao cjelinom.
_________________________________________
Priredio i uvodnu studiju napisao: Josip Talanga


Author René Descartes
Title Rasprava o metodi / Discours de la méthode
Language Croatian
Year published st. 2014. 89
ISBN 978-953-6463-91-6
Format 135 x 205 mm
Price 1€=7,5345 kn
80,00 kn (s PDVom)
 10,62 €
Pages 133
# Description

Descartes je objavio svoje prvo djelo po naslovom Eseji (1637). Prvi dio toga djela je Rasprava o metodi, drugi dio se bavi optikom, treći je o meteorima, a četvrti obuhvaća geometriju. U nas je uobičajeno da se naslov prvoga dijela prevodi Rasprava o metodi. To možda nije sasvim ispravno odnosno može biti krivo shvaćeno. Sam je Descartes o naslovu djela pisao prijatelju Mersenneu u ožujku 1637: “Ali ne mogu sasvim razumjeti što prigovarate glede naslova jer ja ne stavljam Rasprava o metodi (Traité de la méthode) nego Diskurs [Razgovor] o metodi (Discours de la méthode]. Hoću pokazati kako je ne želim podučavati, nego samo o njoj govoriti (seulement d’en parler). Naime, kao što se može vidjeti iz onoga što o njoj govorim, više se sastoji u praksi nego u teoriji, pa sam rasprave koje slijede nazvao Pokušaji te metode (Essais de cette méthode)”. Tako autorizirani latinski prijevod naslova glasi Dissertatio de methodo, a ne Tractatus de methodo. Zašto razgovor a ne rasprava o metodi? Raspravom bi se izložili elementi nove metode. No Descartes hoće samo razgovarati o jednoj već etabliranoj metodi i njezinoj primjeni, a to je metoda matematike. Budući da kod nas već postoji tradicija da se Descartesov Discours de la méthode prevodi kao Rasprava o metodi te je tako prepoznatljiv, to je jedan od dva razloga što sam ostavio tradicionalni naslov. Drugi je razlog što u hrvatskom nemamo izraz koji bi pokrio onovremeno, suženo značenje francuske riječi discours. Naš izraz ‘razgovor’ ili posuđenica ‘diskurs’ više bi zbunili nego pomogli da se primjereno prevede Descartesova intencija prilikom odabira toga termina. Naš izraz ‘rasprava’ pokriva više značenja, primjerice stoji za discours, dissertatio, traité, tractatus, ali je ipak možda primjereniji od ‘razgovora’ ili ‘diskursa’.
__________________________
Priredio: Josip Talanga


Author Harold S. Kushner
Title When Bad Things Happen to Good People
Language Croatian
Year published tr. 2017.99
ISBN 978-953-6463-96-1
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
110,25 kn (s PDVom)
 14,63 €
Pages 137
# Description

“Ljudi koji su pročitali ovu knjigu neprestano me pitaju vjerujem li u čuda. Naravno da vjerujem. No, katka­da se moramo potruditi da čudo nađemo jer se ne pojavlju­je uvijek u očekivanom obliku. Kada roditelji teško bolesnog djeteta skupa s ujacima, stričevima, tetkama, bakama, djedovima i svim članovima svoje crkve ili sinagoge mole za čudesno ozdravljenje, a dijete ipak umre, treba li zaključiti da se čudo nije dogodilo? Jesu li naše molitve izigrane? Ili se, možda, čudo ipak dogodilo? Čudesnog ozdravljenja nije bilo – neke su bolesti neizlječive. No, možda je čudo da se brak roditelja održao unatoč napetosti koji izaziva smrt djeteta. Možda je čudo da je zajednica zadržala vjeru nakon što je spoznala da na ovom svijetu nevina djeca obolijevaju i umiru. Kada vidimo slabe kako su ojačali, plahe kako su ohrabreni i sebične kako postaju velikodušni, znamo da smo svjedoci čudima u nastajanju. Vidio sam takva čuda kako se događaju (neka su se dogodila i meni). Vjerujem da smo ih svi vidjeli.” (iz Predgovora)

________________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Author Irun R. Cohen
Title Rain and Resurrection: How the Talmud and Science Read the World
Language Croatian
Year published lis.2017.100
ISBN 978-953-6463-99-2
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,5345 kn
168,00 kn (s PDVom)
 22,30 €
Pages 189
# Description

“Ovo nije rasprava o filozofiji ili metodologiji niti znanosti niti Talmuda. Knjiga ne istražuje povijest zamisli u tim poljima niti ih poređuje intelektualnom strogošću ili temeljitošću. Nisam se potrudio da pregledam profesionalnu literaturu o tome. U tekstu navodim samo nekoliko radova koji su utjecali na moje razmišljanje i koje možete pročitati da dobijete bolji uvid. Ovdje nema znanstvenosti, knjiga je samo izraz mojih dojmova o oba područja. Ona se može vidjeti kao niz eseja. Dio niza tumači izvatke iz Talmuda tako da, prema mojem viđenju, istakne vrijednosti bitne za zapadnu znanost. Među te sam eseje uvrstio tumačenje židovskog blagdanskog kalendara. Drugi dio tumači ulogu tumačenja u znanstvenoj metodi. Obje skupine eseja slobodno udružuju talmudske i postmoderne zamisli. Možda sam time od nepodudarnih dijelova stvorio himeru, ali čudovište uobrazilje je bezopasno. Knjigu je zaista bilo zadovoljstvo pisati pa se nadam da će je biti zadovoljstvo čitati. Započnimo s ideologijom znanosti.” (iz autorova uvoda)

_______________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Author Euklid
Title Elementi I-VI
Language Croatian
Year published 1999. 21.
ISBN 953-96477-6-2
Price 1€=7,5345 kn
256,20 kn (s PDVom)
 34,00 €# Reviews

http://mis.element.hr/fajli/102/01-07.pdf

Author Božo Kovačević
Title Reflection of Politics
Language Croatian
Year published 0ž2021.107
ISBN 978-953-8284-05-2
Format 140x220 mm
Price 1€=7,5345 kn)
147,00 kn (s PDV-om)
19,51 €
Pages 241
# Description


Desničarski populizam, tvrdeći da se obračunava s komunizmom, zapravo teži potiranju izvornih liberalnih uvjerenja o načelnoj moralnoj ravnopravnosti svih ljudi neovisno o porijeklu i, u europskoj varijanti, odbacivanju tekovina Francuske revolucije. Ideologijom opravdanu i javno deklariranu diskriminaciju temeljem klasnog porijekla, kakvu su provodili komunistički sustavi, desni bi populisti zamijenili klasifikacijom temeljem etnosa, rase i vjere. Kao što klasna diskriminacija u komunističkim državama nije isključivala diskriminaciju temeljem etnosa, rase i vjere, tako ni razvrstavanje temeljem etnosa, rase i vjere, za što se zauzimaju desni populisti, ne isključuje diskriminaciju temeljem klase, odnosno imovinskog statusa.
Božo Kovačević (1955) diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suosnivač je časopisa Gordogan. Radio je kao urednik u izdavačkom poduzeću Globus. Na Sveučilištu u Zagrebu predavao je sociologiju kulture i medija. Osim mnoštva publicističkih članaka u brojnim tiskanim medijima i na portalima objavio je niz članaka u znanstvenim časopisima. Godine 1989. bio je jedan od suosnivača HSLS-a, prve demokratske stranke u Hrvatskoj. Od 1992. do 2000. bio je zastupnik u Hrvatskom saboru. Ministar zaštite okoliša i prostornog uređenja bio je u vladi Ivice Račana od 2000. do 2003. godine. Veleposlanik Republike Hrvatske u Ruskoj Federaciji bio je od 2003. do 2008. godine. Od 2010. do 2019. predavao je međunarodne odnose na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld. Prve dvije knjige, Slučaj zagrebačkih revizionista i Psihoanaliza i ljevica, objavio je 1989. godine. Svijet poslije Hladnog rata (2015) njegova je treća knjiga.


Author Joško Žanić
Title Concepts and Conceptualization
Language Croatian
Year published ož2022109
ISBN 978-953-8284-06-9
Format 140 x 204 mm
1 €=7,53450 kn
Price 1 €=7,53450 kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72 €
Pages 108
# Description


NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO

Ovo je knjiga o kognitivnoj znanosti pojmova. Ona se bavi time što nas kombinacija su­vremene filozofije, lingvistike
i kognitivne psihologije može naučiti o ljudskim pojmovima i konceptualizaciji. Ona nije udžbenik logike, ne bavi se time da normira valjanu uporabu pojmova, već time da, teorijski konsistentno i empirijski utemeljeno, pruži jedan mogući, ponajprije filozofski, pogled na to kako pojmovi doista funkcioniraju u ljudskome umu. Knjiga se može čitati kao (kratak) uvod u razne aspekte relevantne debate, no to joj nije jedina namjena — ona zastupa određeno gledište (ili skupinu gledišta).
Joško Žanić rođen je 1980. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 2005. godine filozofiju i opću lingvistiku. Na istom fakultetu doktorirao je 2010. godine semantičko-ontološkom temom. Kao stipendist Balokovićeve zaklade akademsku godinu 2008/2009. proveo je na Harvardu, a na kraćim usavršavanjima boravio je također u Marburgu, Parizu i Bergenu. Od 2012. do 2016. godine predavao je na Odjelu za lingvistiku Sveučilišta u Zadru. Bavi se pretežno problematikom jezika, uma i značenja iz perspektive filozofije, lingvistike i kognitivne znanosti. Objavio je knjigu Značenje, stvarnost i konceptualna struktura, te niz članaka u domaćim i međunarodnim časopisima.


Author Saul A. Kripke
Title Imenovanje i nužnost
Language Croatian
Year published 1997. 11.
ISBN 953-6463-05-9
Format 145 x 223
Price 1€=7,5345 kn
100,80 kn (s PDVom)
 13,38 €
Pages 138
# Description

“Američki filozof Saul A. Kripke (rođen 1940) jedan je od najpoznatijih živućih filozofa u analitičkoj tradiciji. Djelo Imenovanje i nužnost predstavlja jednu od prekretnica u novijoj analitičkoj filozofiji. Ono je donijelo niz zanimljivih zamisli iz više područja, prije svega filozofije jezika i ontologije, a svjedoči o tome da suvremena analitička ontologija i filozofija jezika nastavljaju najbolje tradicije klasične filozofije, otvarajući dijalog s misliocima poput Aristotela, Tome, Leibniza i Lockea. Klasične teme dobile su novi oblik, sukladan znanosti i logičkom mišljenju, a pitanja kojima su se oni bavili i danas predstavljaju izazov za suvremenike.” (Nenad Miščević)


Author Srećko Kovač — Berislav Žarnić
Title Logical Issues & Procedures: The Problematic Introduction to Elementary Logic
Language Croatian
Year published st. 2008. 69
ISBN 978-953-6463-83-1
Format 160 x 230 mm
Price 1 €=7,53450 kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72 €
Pages 256# Reviews

http://www.ffst.hr/~logika/LPP/doku.php?id=start

Author Pavel Gregorić–Filip Grgić
Title Teofrast: Metafizika
Language Croatian
Year published 2011. 80.
ISBN 978-953-6463-68-8
Format 135 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
84,00 kn (s PDVom)
 11,25 €
Pages 122Author Immanuel Kant
Title Utemeljenje metafizike ćudoređa—Grundlegung zur Metaphysik der Sitten
Language Croatian
Year published ož. 2016. 92
ISBN 978-953-6463-86-2
Price 136,50 (s PDV-om)
Pages 290Author Norman Malcolm
Title Wittgenstein s religioznog stajališta?
Language Croatian
Year published st.2017.101
ISBN 978-953-6463-89-3
Format 140 x 204 mm
Price 1 €=7,53450 kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72 €
Pages 176
# Description

“Tema rada je napomena za koju Drury navodi da mu ju je Wittgenstein jednom rekao: ‘Nisam religiozan čovjek, ali na svaki problem moram gledati s religijskog stajališta.’
Norman objašnjava svoje zanimanje za ovo uslijed poteškoća koje je to izazvalo za njegovo ra­zu­mijevanje i tumačenje Wittgensteinove filozofije: nečega što je sigurno bilo središte njegova intelektualnog života. Nikad nisam izravno s Normanom raspravljao o njegovim religijskim stajalištima; ovaj rad, kao i skoro sav njegov prije objavljeni rad, ne govori ništa o njegovim religioznim uvjerenjima i dvojbama. Ali nitko, tko ga je dobro poznavao, ne bi mogao posumnjati da su religijski pojmovi igrali stožernu ulogu u njegovim razmišljanjima i osjećajima o vlastitome životu. Nadalje, ne mislim da bi ovo iznenadilo bilo koga tko je s pozornošću pročitao njegova djela. Ovo spominjem ovdje jer mislim, iako je to samo nagađanje, da je tijekom posljednje godine svoga života, Norman bio svjestan da mu se bliži kraj i da je problemu ovog rada pristupio s religijskog stajališta.”
(iz Predgovora)
____________________________________
Prijevod: Mate Penava, Anita Sliško i Nikolina Nevistić
Uredio: Stipe Kutleša


Author Immanuel Kant
Title Prolegomena za svaku buduću metafiziku—Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik...
Language Croatian
Year published sv2019.104
ISBN ISBN 978-953-8284-00-7
Format 140 x 204 mm
Price 136,50 s PDVom
Pages 343
# Description

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO
S Kantom dobivamo prvi odgovor na pitanje o uvjetima i mo­gućnostima iskustva: neke naše predstave, naime one prostora i vremena, preduvjet su da bismo uopće imali iskustvo. One potječu od nas samih, a ne od vanjskih predmeta. Budući da je tako, možemo ih spoznati razmišljanjem, nezavisno od iskustva, a priori. Takve uvjete koji su u nama i možemo ih spoznati nezavisno od iskustva on zove transcendentalnim uvjetima. Nešto je transcendentalno, to znači da se to odnosi na općenite, neiskustvene uvjete naše spoznaje, npr. čisti prostor i čisto vrijeme jesu transcendentalni uvjeti spoznaje predmeta. Transcendentalno je suprotno transcendentnom, jer je unutarnje spoznajnom subjektu. Kant zastupa stajalište nešto bliže skeptiku nego realistu. Uzročnost je nužan način na koji mi vidimo i opisujemo događaje. Možemo takav stav nazvati antirealizmom. On se prirodno nadovezuje na Kantov stav o prostoru i vremenu.
Kant zatim čini korak dalje, na područje pojmova. On tvrdi da pomoću takvih pojmova kao što su pojam predmeta, broj, uzrok, posljedica, mi organiziramo naše iskustvo. To znači da su i ti pojmovi nezavisni od iskustva. Njihovo je posjedovanje “uvjet mogućnosti” našeg iskustva. Kant smatra da je time otkrio da naše predstave i pravila našeg mišljenja organiziraju naše iskustvo. Predmeti iskustva slijede ta pravila: ne upravlja se naše mišljenje prema predmetima, nego predmeti prema zakonima našeg mišljenja. Tom svome otkriću on pridaje veliki značaj. Uspoređuje ga s Kopernikovim otkrićem da se ne vrti Sunce oko Zemlje već obratno. Po tome se ta njegova ideja naziva “kopernikanskim obratom”.

______________________________________________
Priredio Josip Talanga


Author Rade Radovanović
Title Laughter under the gallows. About the war in Kosovo - everything you didn't want to know
Language Croatian
Year published si2022108
ISBN 978-953-8284-07-6
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,5345 kn
105,00 kn (s PDVom)
 13,94 €
Pages 354
# Description


NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO

Knjiga pred vama spada u opći okvir kojim se tematizira raspad Druge Jugoslavije. Premda o tom raspadu ima već dobar broj knjiga, ova je po mnogočemu posebna. Tema je “srpsko-svetski rat” 1999. u kojemu Srbija, nakon desetljeća balkanskog ratovanja po kadaveru ex-Jugoslavije, konačno izaziva i prisiljava SAD i NATO na vojnu intervenciju. Ta se vojna intervencija zapravo odvija kao lasersko-kirurško istresanje vojnog arsenala nad Srbijom. Istovremeno, dok još traje bombardiranje infrastrukture brojnih srpskih gradova, Miloševićev režim pokušava dovršiti svoje “konačno rešenje” nad kosovskim Albancima, tj. etničko čišćenje Kosova. Taj je rat dosad netematiziran, jer naknadni govor o njemu zaobilaze mnogi koji bi o tome mogli i trebali nešto suvislo reći. Sve je počelo na Kosovu 1981, a sve se i završava ratom na Kosovu i NATO-egzekucijom nad Srbijom 1999. Umjesto politološkog ili sociološkog diskursa, autor nam pruža puno izazovnije štivo: novinarsko–istraživački i dramaturški uvezan tekst koji raskriva i osobne, i grupne, i društvene drame razaranja i samorazaranja ljudskosti politikom koja kreira zločinačke ratne pohode. Takva politika i završava ratom kojim je zločinački režim konačno vojno pacificiran. No, činjenica da je jedan diktatorski režim silom oružja zaustavljen ne znači i poraz njegove politike koja i dalje sanja osvajanja i nove ratove.
Rade Radovanović novinar je i dramski pisac. Autor je mnogih radijskih i televizijskih emisija. Radio je na Radio Beogradu, Radio Slobodnoj Evropi, TV 5, TV Avali itd. Bio je dopisnik i kolumnist WDR Köln, DW, NRTV Studio 99, Al Jazeera i drugih. Jedan je od osnivača i urednika dnevnog lista DANAS. Autor je drama Original falsifikata, Leptirov san, Kosovski tribali, Mit o pobedi i scenarija za film Original falsifikata. Protiv totalitarizma osnivao je sindikate, udruženja, NGO, stranke, pokretao štrajkove i demonstracije.


Author William K. Frankena
Title Etika
Language Croatian
Year published 1998. 17.
ISBN 953-6463-09-1
Format 150 x 230
Price 1€=7,5345 kn
100,80 kn (s PDVom)
 13,38 €
Pages 106
# Description

“Uz Kantovu etiku, ili danas raširene teorije utilitarizma, u suvremenoj su etici prepoznatljiva i tzv. metaetička odnosno analitička polazišta. Knjiga W. K. Frankene napisana je upravo na toj pozadini.
Zadatak je analitičke etike da najprije razjasni pojmove. No Frankena nije ostao na tome. Za njega nema sumnje da etika nije samo deskriptivna nego i normativna znanost. Vrijedno je u ovoj knjizi najprije to što u njoj nije zaobiđena stara etička tradicija (Platon, Aristotel...) nego i to što je u svojoj argumentaciji nevezana na bilo kakve metafizičke postavke. U njoj se sa zdravorazumskog polazišta istražuje i prosuđuje ljudsko djelovanje te oblikuje karakter dobroga čovjeka.” (Ivan Koprek)


Author Maja Hudoletnjak Grgić
Title Knowledge & Change: Parmenides’ Two Doctrines
Language Croatian
Year published 1996. 5.
ISBN 953-96477-9-7
Format 130 x 195
Price 1€=7,5345 kn
100,80 kn (s PDVom)
 13,38 €
Pages 153
# Description

“Ova je knjiga posvećena jednom od najkraćih tekstova u duhovnoj povijesti Zapada, sačuvanim fragmentima Parmenidova spjeva u heksametrima, temeljnom ishodištu europskoga mišljenja i zapadne filozofije. O tom je ‘predsokratovskom’ tekstu napisano veoma mnogo rasprava i monografija, jer nitko nakon Parmenida nije ga uspio misaono mimoići a da se s njime ne raspravi, štoviše, svatko tko je sam pokušao istinski misliti morao se prema njemu jasno i decidirano odrediti.
Istraživanje poduzeto u ovoj knjizi prvi je monografski pristup ovoj temi u nas, i s obzirom također na filološku potkrepu filozofske interpretacije toga fundamentalnog teksta, tvori vrijedan prilog suvremenoj filozofskoj diskusiji.” (Danilo Pejović)


Author Pavel Gregorić
Title Lucian of Samosata: Philosophies for Sale
Language Croatian
Year published 2002. 36.
ISBN 953-6463-29-6
Format 135 x 204
Price 1€=7,5345 kn
69,30 kn (s PDVom)
 9,20 €
Pages 81Author Tony Coady & Michael O’Keefe (Eds.)
Title Terrorism and Justice: Moral Argument in a Threatened World
Language Croatian
Year published 2004. 48.
ISBN 953-6463-42-3
Format 135x204 mm, 203 pp., pb
Price 1 €=7,53450 kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72 €
# Description

Terrorism is both palpable and illusive. We are confronted by it, haunted by it, and confused about it. In some form or another it is as old as the sense of civilization that it threatens, but its manifestations can be as novel as the latest fashion in weaponry. In the wake of 11 September 2001 the technologically advanced Western states are sensitive to it as never before, but other parts of the world are wearily familiar with its ravages. Sri Lankans, Irish, English, South Africans, Palestinians, Israelis, Indonesians, have all lived with its constant strain. All of which makes it important to take a hard look at the moral and conceptual issues surrounding terrorism.
The essays in this book were written under the auspices of the Centre for Applied Philosophy and Public Ethics, University of Melbourne. Their authors are prominent Australian philosophers, political theorists, and legal scholars. The book was first published in English by Melbourne University Press, and has been translated into Croatian by Neven Petrović.


# Reviews

http://www.kruzak.hr/old_www/NL_Terorizam i pravednost.htm
http://www.zarez.hr/146/kritika3.htm

Author Sir David Ross
Title Platonova teorija ideja
Language Croatian
Year published 1998. 16.
ISBN 953-6463-08-3
Price 1€=7,5345 kn
121,80 kn (s PDVom)
 16,17 €Author Boris Kožnjak
Title Eksperiment i filozofija: Eksperimentalna metoda između ontologije i tehnologije, ...
Language Croatian
Year published li. 2013. 84
ISBN 978-953-6463-84-8
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,53450kn
136,50kn (s PDVom)
18,20
Pages 199
# Description

Boris Kožnjak (r. 1972. u Čakovcu), znanstveni je suradnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu. Diplo­mirao je fiziku na Fizičkom odsjeku Prirodo­slovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu (1999.), poslijediplomski studij filozofije završava na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, gdje i magistrira (2005.), a stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filozofije, stekao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2009.). Od prosinca 2000. do lipnja 2012. radio je prvo kao asistent a zatim kao viši asistent na Zavodu za povijest, filozofiju i sociologiju znanosti PMF-a u Zagrebu, a od siječnja 2013. zaposlen je na Institutu za filozofiju u Zagrebu.
Tema kojom se bavi knjiga Eksperiment i filozofija izuzetno je važna s filozofskoga i prirodoslovnoga, ali isto tako i sa širega društvenog motrišta, budući da se eksperimentalna praksa uobičajeno shvaća kao bit i ishodište modernoga prirodoslovlja, koje je pak jedan od oslonaca suvremene materijalne i duhovne kulture. Međutim, tradicionalna filozofija znanosti posvetila je vrlo malo pozornosti promišljanju naravi i statusa pokusa i tek odnedavno se u relevantnoj literaturi mogu naći ozbiljni pokušaji razmatranja tog pro­blema, a poglavito je u nas, u inače skromnoj ponudi izvorne lite­rature iz filozofije znanosti, o eksperimentalnoj praksi suvremene znanosti filozofijski rečeno vrlo malo. Stoga ova knjiga u znatnoj mjeri obogaćuje domaću filozofsku literaturu i kvalitetno je dopunjuje, s jedne strane, prvim cjelovitim i kritičkim prikazom tradicionalnih i aktualnih rasprava i stavova o naravi i ulozi eksperimenta u prirodoslovlju te, s druge strane, autorovim izvornim pristupom rješavanju postavljenih problema. Osmišljenim pristupom, sustavnošću izlaganja i lakoćom stila uz zadržanu ozbiljnost i strogost argumenata ovo je djelo prikladan tekst za sveučilišne kolegije u okviru kojih se razmatraju filozofski i sociološki aspekti znanosti ali i štivo koje je pristupačno širem krugu čitatelja zainteresiranih za suvremenu znanost.


Author James F. Masterson
Title The Search for the Real Self: Unmasking the Personality Disorders of Our Age
Language Croatian
Year published ož 2016. 93.
ISBN 978-953-6463-90-9
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,53450kn
136,50kn (s PDVom)
18,20 €
Pages 246Author Matthias Henze
Title Isusova čitanka
Izvanbiblijski spisi pomažu razumjeti Isusa
Language Croatian
Year published sv. 2018.102
ISBN 978-953-6463-58-9
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,5345 kn
168,00 kn (s PDVom)
 22,30 €
Pages 204
# Description

Za razliku od biblijskih spisa, izvanbiblijske knjige nisu uvijek lako razumljive. Međutim, uz dovoljno objašnjenja ti dugo zaboravljeni spisi oživljuju. Ono što je u početku čudno, strano ili nezgrapno, postaje dojmljivo, bogato i važno. Proučavajući ih razaznajemo mogućnosti ranog židovstva. Hrabrost kojom su židovski mislioci kasnog drugohramskog doba razmatrali nova religijska poimanja, promišljali nove misli i pisali nove spise izuzetna je. Pretvorba Isusa i njegovih sljedbenika u pokret koji će nekoliko stoljeća kasnije postati kršćanstvom bi bio nezamisliv bez židovskih pisaca kasnog drugohramskog doba.

MATTHIAS HENZE je profesor Hebrejske biblije i ranog židovstva posebno istak­nut imenovanjem kao “Isla Carroll and Perry E. Turner Professor of Hebrew Bible and Early Judaism” te utemeljitelj i ravnatelj Programa židovskih istraživanja Sveučilišta Rice u Houstonu, Teksas. Napisao je i uredio više knjiga o biblijskom tumačenju u Kumranu, ranom židovstvu i o ranim židovskim spisima.

_______________________
Prijevod: Stanimir Vuk-Pavlović


Author Joe Wysong Edward Rosenfeld
Title Usmena povijest gestalt terapije.
razgovori s Laurom Perls, Isadoreom Fromom, Ervingom i Miriam
Language Croatian
Year published ož2019.103
ISBN 978-953-6463-59-6
Format 150 x 230 mm
Price 1€=7,53450kn
136,50kn (s PDVom)
18,20 €
Pages 166
# Description

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO
Laura Perls Psihologinja, gestalt terapeutkinja i supruga Fritza Perlsa. Vodila Gestalt Institut New York. Dok je Fritz razvijao svoj “kalifornijski stil” gestalt terapije, Laura je nastavila s tradicionalnijom praksom gestalt terapije s Istočne obale.
Isadore From Jedan od ključnih teoretičara gestalt terapije. Njegov akcent bio je na fenomenologiji. Vodio je edukacijske grupe iz gestalt terapije. Bio je terapeutom mnogim generaci­jama gestalt terapeuta. Neko je vrijeme radio i u Europi.
Erving Polster Stekao doktorat u području kliničke psihologije. Vodio Gestalt institut u Clevelandu. Zajedno sa suprugom Miriam zatim je osnovao i vodio Gestalt edukacijski centar u San Diegu. Autor više knjiga iz gestalt psihoterapije.
Miriam Polster Svjetski poznata gestalt terapeutkinja. Autorica više tekstova o gestalt terapiji. Knjigu Integrirana gestalt terapija (Gestalt therapy integrated) napisala u koautorstvu sa suprugom Ervingom. Bila suvoditeljicom Gestalt edukacijskog centra u San Diegu.
Elliott S. Shapiro Edukator i doktor znanosti iz područja kliničke psihologije. Šezdesetih godina borio se protiv siromaštva i protiv birokratske letargije u obrazovnom sustavu. Bio veteran rasne integracije i decentralizacije sustava javnih škola u New Yorku te ravnatelj Javne škole 119 u Harlemu. Bio članom Gestalt instituta u New Yorku gdje je radio kao gestalt terapeut i edukator. Predavao psihologiju i edukacijske znanosti na Sveučilištu Columbia u New Yorku te na Sveučilištu California u Berkeleyju.
Iva Žegura Klinička psihologinja s edukacijom iz gestalt terapije. Zaposlena pri Klinici za psihijatriju Vrapče.


Author Nenad Miščević
Title Znanje, realnost i komunikacija. teme iz analitičke filozofije
Language Croatian
Year published ož 2020 106
ISBN 978-953-8284-03-8
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,53450kn
136,50kn (s PDVom)
18,20 €
Pages 200
# Description

Knjiga donosi niz eseja o suvremenoj analitičkoj filozofiji, teorijskoj i praktičkoj. Tri početna, vezana uz filozofiju jezika i metodologiju filozofije, predstavljaju teorijske filozofe koji su obilježili drugu polovicu dvadesetog stoljeća, a četvrti raspravlja o jednom od najznačajnijih pokušaja sustavnog teoretiziranja, nešto novijeg datuma.
Drugi dio knjige bavi se političkom filozofijom, s naglaskom na metodologiji, ali i sa sadržajnim razmatranjima etike vrline i uloge tradicije kod političkih filozofa. Cjelina tako daje zanimljive uvide u suvremenu analitičku filozofiju, napisane u čitljivom stilu i s namjerom da vode čitatelja od poznatijih tema do težih, pomalo dubinskih razmatranja.
Nenad Miščević je profesor filozofije, na Filozofskom fakultetu u Mariboru, Centralno Evropskom Sveučilištu u Budimpešti i na Filozofskom fakultetu na Rijeci.


Author Thomas Mann
Title Indijska legenda
Language Croatian
Year published 200453
ISBN 953-6463-55-5
Format 125 x 200
Price 1€=7,5345 kn
113,40 kn (s PDVom)
 15,05 €
Pages 132# Reviews

http://www.vjesnik.hr/pdf/2004%5C11%5C10%5C16A16.PDF

Author Sir Karl R. Popper
Title Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji, I. i II.
Language Croatian
Year published 2003. 39.
ISBN 953-6463-32-6
9536463334
9536463342
Price 1€=7,5345 kn
367,50 kn (s PDVom)
 48,78 €# Reviews

http://www.vjesnik.hr/html/2002/09/16/Clanak.asp?r=sta&c=1

Author James D. Watson
Title Dvostruka uzvojnica
Language Croatian
Year published 2000. 25.
ISBN 953-6463-01-6
Price 1€=7,5345 kn
115,50 kn (s PDVom)
 15,33 €# Reviews

http://www.kruzak.hr/old_www/Zarez-Beck-Watson.htm

Author René Descartes
Title Meditacije o prvoj filozofiji. Meditationes de prima philosophia
Language Croatian
Year published tr. 2015. 90
ISBN 978-953-6463-93-0
Format 135 X 204 mm
Price 1€=7,53450kn
147,00 kn (s PDVom)
 19,51 €
Pages 267
# Description

Zašto poznata Descartesova rečenica treba glasiti na hrvatskom Ja mislim, dakle jesam, a ne Mislim, dakle jesam, i zašto je to ipak zaključak? Prvi put se pojavljuje u Raspravi o metodi 1637. u francuskom obliku Je pense, donc je suis. Latinski prijevod Rasprave Descartes je sam redigirao i tiskan je 1644. Francuska rečenica prevedena je na latinski Ego cogito, ergo sum. Budući da je u latinskome upotreba osobnih zamjenica vrlo slična hrvatskoj, Descartes je očito iskoristio tu mogućnost u latinskome da istakne vršitelja radnje, pa bismo mi točno tako trebali učiniti u hrvatskom prijevodu, dakle treba Ja mislim, dakle jesam. Potvrdu za takav prijevod nalazimo u Načelima filozofije, koja su tiskana iste godine dva mjeseca kasnije, gdje nalazimo rečenicu Ego cogito, ergo sum. Zašto Descartes u latinskom tekstu naglašava osobnu zamjenicu i da li je zbog upotrebe riječce ergo riječ o zaključku ili nije? Uistinu se radi o zaključku, ali ne o silogističkom (diskurzivnom), nego neposrednom (intuitivnom). Descartes naglašava ego cogito, jer ego je res koja misli (res je skolastički izraz koji označuje supstanciju). Budući da se ta radnja mišljenja (cogitatio) ne može odvojiti od mene kao stvari (tj. supstancije), to je ujedno glavni atribut supstancije, pa ego kao nositelj toga glavnoga svojstva odnosno kao vršitelj radnje mišljenja mora biti supstancija koja ima esse in se (bitak u sebi) te kao takva egzistira.
________________________________
Prijevod i komentar: Josip Talanga


Author Saul Bellow
Title Ravelstein
Language Croatian
Year published 2004.
ISBN 953-7093-07-7
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,53450kn
126,00 kn (s PDVom)
16,72 €
Pages 203
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Abe Ravelstein je Židov, sveučilišni nastavnik i homoseksualac, tipičan predstavnik suvremene američke intelektualne elite. Iskusivši rub bankrota, Abe napiše bestseller što će izluditi američke intelektualne, naročito akademske krugove. Ravelstein je u svojoj knjizi zaobišao stručnjake kao i znanstvena udruženja, i obratio se najširoj javnosti. No, osim javnosti, knjigu mu je prihvatio i dio elite, i to njezin najviši sloj, poput Margaret Tacher, koja ga je počela redovito pozivati na čaj.


Author Paul Erdman
Title Casino Palace
Language Croatian
Year published 2004.
ISBN 953-7093-03-4
Format 140 x204 mm
Price 1€=7,53450kn
126,00 kn (s PDVom)
  16,72  €
Pages 271
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Danny Lehman trguje kovanim novčićima i stranom valutom, ali se uz to ne ustručava tu i tamo upustiti u mutne transakcije. Jer, kada se radi o poslu, Danny je vrlo spretan, pa se tako – kad su se investitori dali u potragu za sigurnijom lukom za svoj novac –vješto prebaci u trgovinu srebrim šipkama. Zatim, preko niza mutnih kombinacija, dolazi do kasina na rubu bankrota u Las Vegasu, i tu zapravo počinje uzbudljiva priča.


Author Abdulah Seferović
Title Photographia Iadertina : od dagerotipije do digitalne slike
Language Croatian
Year published 2009.
ISBN 953-7093-24-2
Format 280 x 210 mm
Price 1€=7,53450kn
220,00 kn (s PDVom)
  29,20  €
Pages 395
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Na impresivnih gotovo 400 stranica, autor potanko prikazuje i analizira razvoj fotografije u Zadru, od prvog posjeta nepoznatog dagerotipista 1844. pa do izložbe Ivana Jeričevića u ožujku 2009. godine.
Bez dvojbe, riječ je o prvorazrednom izdanju za Zadar, knjizi koja svojim dimenzijama, količinom informacija i preglednošću sadržaja više sliči kakvoj enciklopediji ili sveučilišnom udžbeniku, nego “povijesti, razvoju i kronologiji zadarske fotografije”.


Author Tomislav Birtić
Title Lunatics – That's What I Need
Language English
Year published 2009.
ISBN 978-9537093266
Format 120 x 190 mm
Price 1€=7,53450kn
66,00 kn (s PDVom)
  8,76  €
Pages 130
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Biography and philosophy of volleyball and life of probably best coach ever, Russian legendary Nikolai Karpol. On the path of glory Karpol, Hall of Fame member, elected Coach of the Year by FIVB in 1989 and 1991, has won The Olympic Games 1980, 1988, and in 1992, 2000 and 2004 he was second, The World Championships in 1990, and in 1994, 1998 and 2002 he was third, Grand Prix 1997, 1999 and 2002, The European Championships in 1977, 1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999 and 2001...

Riječ je o biografiji Nikolaja Karpolja, jednog od najznamenitijih trenera ženske odbojke. Karpolj je doista fascinantna osoba, ali ne samo po tome što postiže najbolje rezultate u poslu kojim se bavi, načinu kako otkriva talente i od anonimaca pravi svjetske super-zvijezde, igračice svjetske klase, nego je fascinantan i pri svojim jasnim i nedvojbenim stavovima o najširoj lepezi problema i fenomena suvremenog života i svijeta.


Author Marijan Hanžeković
Title Klatarenja po Atlantiku
Language Croatian
Year published 2002.
ISBN 953-7093-00-X
Format 120 x 204 mm
Price 1€=7,53450kn
70,00 kn (s PDVom)
  9,29  €
Pages 109
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Ova je knjiga brodski dnevnik s transatlanske utrke krstaša. Kroz uzbudljivu priču i kojekakve očekivane i neočekivane zgode i nezgode što se događaju tijekom utrke, autor iznosi vrlo finu i delikatnu ispovijed o sebi i svojoj obitelji, ne libeći se govoriti o najintimnijim stvarima koje nakon njegova povratka poprimaju dramtične razmjere.
Iz svog se odvjetničkog ureda autor se odazvao pozivu prijatelja koji je baš bio kupio novu jedrilicu, swan od 53 stope, te počeo skupljati natjecateljsku ekipu za "trku" preko Atlantika – od Las Palmasa do Barbadosa. Bilo je to još davne 1987. godine, a autor je tek sada odlučio na svjetlo dana iznijeti svoj brodski dnevnik pokazujući koliko su ti događaji bili prijelomni za cijeli njegov život.


Author Patrick J. Buchanan
Title Smrt Zapada
Language Croatian
Year published 2009.
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,53450kn
194,00 kn (s PDVom)
  25,74  €
Pages 304
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Knjiga Smrt Zapada zapravo je dramatično upozorenje kako izumiranje i imigracijske najezde vode u propast Ameriku i cijelu zapadnu civilizaciju.
U njoj autor – bivši savjetnik trojice američkih predsjednika koji se dva puta (1992. i 1996.) natjecao za predsjednika Republikanske stranke – potanko opisuje načine na koje nestaje zapadna civilizacija, kultura i moralni poredak sa zastrašujućim posljedicama tog procesa. Knjiga je zbog šokantnih podataka i na njima temeljenih zaključaka i predviđanja Amerikance apsolutno prenerazila.


Author Tomislav Sabljak
Title K und K afera
Language Croatian
Year published 2006
ISBN 953-7093-17-4
Format 130 x 204 mm
Price 1€=7,53450kn 126,00 kn (s PDVom) 16,72 €
Pages 183
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL


Title Tjelesni sat
Language Croatian
Year published 2003.
Format 230 x 160 mm
Price 1€=7,53450kn
84,00 kn (s PDVom)
  11,14  €
Pages 447
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL
Tjelesni sat je stručan i izvrsno sastavljen, također jednostavno i popularno napisan vodič do boljeg zdravlja, nužan svakom domu i svakom pojedincu kojega zanima da konačno otkrije tajnu zašto i na koji način naš biološki sat utječe na naše zdravlje, svakodnevni život i raspoloženje. Zadivljujuće jednostavno , uvjerljivo i sveobuhvatno opisan je uzročno-posljedični odnos između tjelesnog sata, zdravlja i bolesti. Knjiga je temeljena na znanstvenim istraživanjima provedenim na uglednim američkim sveučilištima i klinikama. Najprodavaniji znanstveni priručnik 2002.


Author Dijana Jelčić
Title Umijeće svakodnevnog pokreta
Language Croatian
Year published 2006.
ISBN 953-7093-15-8
Format 140 x 204 mm
Price 1€=7,53450kn
136,50 kn (s PDVom)
  18,11  €
Pages 214
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

U zadnjih se tridesetak godina u fizioterapiji nagomilalo mnoštvo raznih tehnika kojima se pokušava pomoći pacijentima. Problem je, kaže autorica, u tome što se gotovo sve te tehnike svode na grupnu terapiju gdje se pacijenti uče pokretu vođeni tuđim ritmom. oponašanju tuđih pokreta i držanja. Kada ta grupna terapija završi, čovjek nažalost brzo zaboravlja ono što je površno naučio i u svakodnevnici se nesvjesno vraća starim navikama. Svakodnevno suočena s takvim pacijentima i njihovim bolovima, autorica tvrdi da u takvim prigodama pacijentu jedino preostaje da sam pronađe svoj osobni ritam i dinamiku pokreta.
Riječ je o knjizi koja na stručan način pacijente navodi kako da sami pronađu svoj osobni ritam i dinamiku pokreta. Knjiga poučava bolesnike ne samo kako će se izliječiti nego i kako će spriječiti bolesti koje prouzrokuje nepravilno korištenje tijela u pokretu. Koristeći se anatomijom, ali i evolucijom, kulturom, znanošću, te analizirajući civilizaciju u kojoj živimo, autorica nudi odgovore koji objašnjavaju zašto je umijeće pokreta važno ne samo u kretanju nego i mišljenju i stvaralaštvu čovjeka.


Author Veseljko Koprivica
Title Sve bilo je meta: operacija Dubrovnik
Language Croatian
Year published 2004.
ISBN 953-7093-05-0
Format 140 X 204 mm
Price 1€=7,53450kn
126,00 kn (s PDVom)
16,72 €
Pages 209
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Na dan kada su crnogorski državni mediji javili da su hrabri borci slavne brigade “Veljko Vlahović” osvojili “jako ustaško utvrđenje” selo Dubravku, Koprivica je u svoj dnevnik zapisao: “Na našu pucnjavu nitko ne uzvraća. U selu izgleda nema ni žive duše. Dubravku osvojismo za pola sata...”, a malo zatim navodi: “Grupe nekontroliranih rezervista neumorno jure po selu, pucaju po kućama, traže plijen...” Na jednom mjestu dnevnika Koprivica svjedoči: “Kralo se bukvalno sve: i plastične štipaljke, i metle, i šporeti, i gobleni, i veš, a pogotovo tehnička roba i automobili... i karavanama odvozilo u Crnu Goru.”


Author Grupa autora
Title Senečić: And at the End of it – all is the Smoke from a Cigarethe
Language English
Year published 2009.
ISBN 978-953-7093-22-8
Format 270 x 270 mm
Price 1€=7,53450kn
199,50 kn (s PDVom)
  26,47  €
Pages 276
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Knjiga sadrži više od stotinu Senečićevih, uglavnom kronološki poredanih crteža, te po jedan blok scenografija, plakata i apstrakcija. Crteži su popraćeni kratikim komentarima Tonka Maroevića, Krune Prijatelja, Igora Mandića, Zdenka Kuzmića, Miljenka Stančića, Cauda Langela, Mizette Amstein, nepoznatog komentatora lista Il Picollo i komentarima samog Željka Senečića.
Knjiga ponajprije govore o Senečiću kao crtaču istančane i profinjene linije koji majstorskim umijećem barata snažnim kontrastom crnog i bijelog postižući tako efektan slikarski učinak. Ona će biti otkriće i iznenađenje i za mnoge koji misle da Senečića dobro poznaju i tako pokazali koliko ga zapravo ne poznaju.


Author Antonija Bogner-Šaban
Title Josip Marotti
Language Croatian
Year published 2006.
ISBN 9789537093082
Format 280 x 210 mm
Price 1€=7,53450kn
151,20 kn (s PDVom)
  20,06  €
Pages 215
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Ovo je monografija o jednoj od najznačajnih osobnosti našega glumišta. Knjiga daje opširan uvid u život i djelo Josipa Bobija Marottija, ali i njegovo odnose s drugim kazališnim umjetnicima i mnogim suvremenicima. Monografija također daje prikaz mjesta i uloge Josipa Marottija u zbivanjima u hrvatskom glumištu dvadesetoga stoljeća.
Pod naslovom “Osobnost i umjetnička profesionalnost u stvaralaštvu Josipa Marotija”, autorica nosećega teksta u knjizi sustavno obrađuje Bobijev život i djelo.


Author Božo Čović (uredio i priredio)
Title Zvonko Festini: karizmatični bard hrvatskog lutkarstva
Language Croatian
Year published 2016.
ISBN 978-953-709-337-2
Format 280 x 210 mm
Price 1€=7,53450kn
151,20 kn (s PDVom)
  20,06  €
Pages 191
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Iako pokriva sva razdoblja njegova života i sve oblike njegova stvaralaštva, monografija je, ipak, u najvećem dijelu posvećena Zvonku Festiniju kao lutkaru jer on zasigurno spada u red velikana hrvatskog lutkarstva. Dapače, bio je posljednji karizmatični bard hrvatskog lutkarstva. Upravo svojim autoritetom i karizmom Zvonko je s lakoćom oko sebe okupljao stare i mlade, znane i neznane, konesere i amatere, bez obzira na njihovo znanje, iskustvo, poetiku i svjetonazor.


Author Antonija Bogner-Šaban (ur.)
Title Kosta Spaić
Language Croatian
Year published 2004.
ISBN 953-7093-02-6
Format 280 x 210 mm
Price 1€=7,53450kn
151,20 kn (s PDVom)
  20,06  €
Pages 215
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Kosta Spaić smjelim je redateljskim istraživanjem označio čitavo jedno razdoblje suvremenoga hrvatskog kazališta. Povezan s njegovim povijesnim naslijeđem, taj je istinski poštovatelj zasada svoga učitelja Branka Gavelle redateljski usredotočen na književni predložak, ali i na kreativni dijalog s glumcima, kao nositeljima trajnih vrednota scenske umjetnosti. Zahvaljujući zavidnoj književnoj i glazbenoj naobrazbi, Sapić je oblikovatelj kazališne cjeline u kojoj su svi elementi sjedinjeni u mrežu kompozicijski pomno složenih međuovisnosti. Njemu je predstava kolektivni čin igre, kojoj se konačna svrha potpuno i jedino jasno potvrđuje u estetskoj i idejnoj usklađenosti s prostorom i vremenom njezina nastanka. Ova monografija sadrži niz zapisa i sjećanja prijatelja, kolega suradnika i poštovatelja ovoga velikog redatelja.


Author Bože Čović (ur.)
Title Tahir Mujičić
Language Croatian
Year published 2008.
ISBN 978-953-7093-20-4
Format 280 x 210 mm
Price 1€=7,53450kn
199,50 kn (s PDVom)
  26,47  €
Pages 339
# Description


IZDANJE izdavačke kuće KAPITOL

Priređivač i urednik monografije Bože Čović autor je i prvoga predgovora u monografiji pod naslovom Tahirište u kojem, osim kronologije svoga poznanstva s Tahirom Mujičićem, navodi i najvažnije rečenice ostalih pedesetak autora u monografiji koji su redom pokušali definirati isto: osobnu fascinaciju Tahirom Mujičićem kao dramskim piscem, pjesnikom, ilustratorom, dizajnerom, urednikom, publicistom, osnivačem i suosnivačem nekoliko umjetničkih i kazališnih družina, vječnim začinjavcem i pokretačem akcija. Svoj tekst Bože Čović završava vrlo osobnom rečenicom »Nikada prije nisam susreo takvu osobu kod koje su se život i umjetnost tako istinski preklapali i isprepletali. Nikoga tko bi znao tako virtuozno i spontano umjetnost pretvoriti u život i od života napraviti umjetnost.« Blok koji slijedi nakon predgovora suizdavača Dževada Jogunčića (Nije se trudio odrasti) i Tonka Maroevića (Koji su tahirili nisu zahirili /Koliko smo u to zavirili/), blok pod naslovom Mala poučna, radna i ilustrirana bizaro-biografija potvrđuje taj citat. U bizaro-biografiji pobrojani su i realizirani i nerealizirani projekti, izvedene i neizvedene drame koje su status u tom bibliografskom popisu stekle temeljem važnosti u osobnoj biografiji Tahira Mujičića. Monografiju završava popis radova i popis imena. Između tekstova uglednih Tahirovih prijatelja – književnika, književnih teoretičara, kritičara, teatrologa, pjesnika, glumaca, dramatičara, dramaturga, sveučilišnih profesora, slikara, redatelja ... – smjestio se i Album Tahirovih prijatelja. Prioritetan ostaje kazališni medij, čije je mnogostruke mogućnosti Tahir Mujičić istraživao i istražuje u različitim jezicima, idiomima, žanrovima i spolovima, služeći se jednako i muškim i ženskim pseudonimima kao mnogostrukim očitovanjima svojeg »vulkanskog temperamenta i mnogostruke, upravo renesansne, umjetničke nadarenosti« (riječi Nina Škrabea). U umjetničkoj monografiji, koja zaokružuje šezdeset godina života Tahira Mujičića i trideset i pet godina umjetničkog djelovanja, sakupljene su skice, bilješke, fotografije, isječci iz novina, programske knjižice i tekstovi prijatelja koji će zacijelo otrgnuti zaboravu barem mali dio bogate stvaralačke biografije ovog dramskoga pisca, pjesnika, publicista i histriona. – Lidija Zozoli.