Author Gottlob Frege
Title Osnove aritmetike: i drugi spisi
Language Croatian
Translation 1
Year published 1995. 1
ISBN 953-96477-0-3
Format 135 x 204
Price 1€=7,5345 kn
121,80 kn (s PDVom)
 16,17 €
Pages 231
# Description

SRPANJ 1995. — 25 godina

“Osnove aritmetike su Fregeovo najznačajnije djelo. Ono, u Kantovoj tradiciji, rješava problem apriorne analitičnosti aritmetičkih sudova. No rješavajući taj problem ono ujedno postaje polaznom točkom čitavog analitičkog pokreta. Pod njegovim je utjecajem i Husserl odbacio psihologizam svoje Philosophie der Arithmetik, što je jedan od važnih momenata u izgradnji fenomenološkog pokreta.” (Zvonimir Šikić)
“Ponuđeni prijevod ispunja veliku prazninu budući da je Frege iznenađujuće malo prevođen na hrvatski – usprkos iznimnoj važnosti Fregeovih djela. Prijevod će omogućiti da se već u okviru sveučilišne nastave može proučavati veliki prijelom u matematici i logici u drugoj polovici prošloga stoljeća, bez kojega su nerazumljive suvremena matematika i logika.” (Srećko Kovač)


Comments [0]
You need to login to be able to comment.