Izdavački plan


Filozofija:
Josip Marinković: Učiteljstvo kao poziv, II
Nigel Warburton, Mišljenje od A do Z
John Rawls, Teorija pravednosti
Colin Howson, Logika sa stablima
Daniel Dennett, Darwinova opasna ideja
Michael Walzer, Pravedni i nepravedni ratovi
Tim Crane, Elementi uma
Aristotel, Druga Analitika
David Hume: Dijalozi o prirodnoj religiji


Dodiri:

Oliver Sacks, Noga za oslonac
Descartes: Geometrija

Beletristika:
Paul Bowles: Odabrane priče
Thomas Man: Odabrane priče
Karel Čapek:
2018.

G.A.Cohen
Kant


Komentari [0]
Trebaš se prijaviti da bi komentiranje bilo omogućeno.

U pripremi


1. Norman Malcolm: Wittgenstein s religioznog stajališta?
2. Joe Wysong: Usmena povijest Gestalt terapije (Marija Škorić i Iva Žegura)


Komentari [0]
Trebaš se prijaviti da bi komentiranje bilo omogućeno.