U pripremi


1. George Edward Moore: Filozofija i zdrav razum
2. Miomir Matulović (ur.): Filozofija ljudskih prava: suvremene liberalne teorije


Comments [0]
You need to login to be able to comment.

Izdavački plan


Filozofija:
Josip Marinković: Učiteljstvo kao poziv, II (priređuje K. Zakarija)
Nigel Warburton, Mišljenje od A do Z (prevodi V. Beader)
John Rawls, Teorija pravednosti (M. Matulović)
Colin Howson, Logika sa stablima
Daniel Dennett, Darwinova opasna ideja
Michael Walzer, Pravedni i nepravedni ratovi (Miomir Matulović)
Tim Crane, Elementi uma
David Hume: Dijalozi o prirodnoj religiji (prevodi Iris Vidmar)

Dodiri:

Oliver Sacks, Noga za oslonac

Beletristika:
Paul Bowles: Odabrane priče
Thomas Man: Odabrane priče

Ristić
Miščević
G. A. Cohen


Comments [0]
You need to login to be able to comment.