Autor Maja Hudoletnjak Grgić
Naslov Znanje i mijena: Parmenidova dva nauka
Jezik Hrvatski
Godina izdavanja 1996.
Format PDF
Cijena 1€=7,5345 kn
100,80 kn (s PDVom)
 13,38 €
Broj stranica 153
# Opis

“Ova je knjiga posvećena jednom od najkraćih tekstova u duhovnoj povijesti Zapada, sačuvanim fragmentima Parmenidova spjeva u heksametrima, temeljnom ishodištu europskoga mišljenja i zapadne filozofije. O tom je ‘predsokratovskom’ tekstu napisano veoma mnogo rasprava i monografija, jer nitko nakon Parmenida nije ga uspio misaono mimoići a da se s njime ne raspravi, štoviše, svatko tko je sam pokušao istinski misliti morao se prema njemu jasno i decidirano odrediti.
Istraživanje poduzeto u ovoj knjizi prvi je monografski pristup ovoj temi u nas, i s obzirom također na filološku potkrepu filozofske interpretacije toga fundamentalnog teksta, tvori vrijedan prilog suvremenoj filozofskoj diskusiji.” (Danilo Pejović)


Komentari [0]
Trebaš se prijaviti da bi komentiranje bilo omogućeno.